ZP / 11 / 20 – Dzierżawa parkingu przy budynku Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Przedmiot przetargu: dzierżawa na okres do dnia 31 maja 2023 roku parkingu położonego przy budynku Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ulica Kamieniec 10 o łącznej powierzchni 1375 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie płatnego parkingu niestrzeżonego. Parking jest przeznaczony na około 60 miejsc postojowych, przeznaczonych dla osób korzystających ze świadczeń medycznych udzielanych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO, osób odwiedzających pacjentów oraz 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 08/06/2020
Termin składania ofert: 17/06/2020
Oznaczenie: ZP / 11 / 20
Ostatnia aktualizacja: 26/06/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-nr-1-Dzierżawa-Parking-11-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
Zawiadomienie-tablica-Dzierżawa-Parking-11-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: