ZP / 10 / 20 – Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem środków dezynfekcyjnych

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego w Zakopanem środków dezynfekcyjnych, z podziałem na 5 (pięć) Pakietów, wg zestawienia przedstawionego w punkcie 3.10 SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać ulotkę preparatu, oświadczenia producenta potwierdzające właściwości i zastosowanie preparatu wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, badania potwierdzające skuteczność bójczą wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia, certyfikat CE oraz: 1) w przypadku produktów leczniczych – pozwolenie na obrót produktem leczniczym i charakterystykę produktu leczniczego, 2) w przypadku produktów biobójczych – pozwolenie na obrót produktem biobójczym i kartę charakterystyki, 3) w przypadku wyrobów medycznych – deklarację zgodności z dyrektywą o wyrobach medycznych i kartę charakterystyki, 4) w przypadku kosmetyków – zgłoszenie kosmetyku do CPNP. 3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 25/05/2020
Termin składania ofert: 05/06/2020
Oznaczenie: ZP / 10 / 20
Ostatnia aktualizacja: 23/07/2020