ZP / 07 / 20 – Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem materiałów opatrunkowych

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego w Zakopanem (34-500), ul. Kamieniec 10, materiałów opatrunkowych z podziałem na 3 (trzy) Pakiety wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych eksploatacyjnych i funkcjonalnych przedstawionych w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 26/03/2020
Termin składania ofert: 06/04/2020
Oznaczenie: ZP / 07 / 20
Ostatnia aktualizacja: 29/05/2020

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-i-odpowiedzi-do-SIWZ-nr-1-07-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienie-07-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument