ZP / 06 / 20 – Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem gazów medycznych

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnej: 1) Dostawie: a) tlenu medycznego ciekłego z jednoczesną dzierżawą zbiornika na ciekły tlen o pojemności 3000 – 3500L wraz z urządzeniami rozprężającymi, b) tlenu medycznego sprężonego w butlach wraz z dzierżawą butli, c) napełnieniu tlenem sprężonym wraz z legalizacją butli 2-3L i 10L będących własnością zamawiającego, 2) Dostawie podtlenku azotu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli oraz dwutlenku węgla medycznego do zastosowań wewnętrznych wraz z dzierżawą butli, 3) Dostawie mieszanki medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym (50% v/v + 50% v/v) wraz z dzierżawą butli i stojaków, dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zgodnie z potrzebami zamawiającego w okresie 36 miesięcy.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 04/03/2020
Termin składania ofert: 13/03/2020
Oznaczenie: ZP / 06 / 20
Ostatnia aktualizacja: 21/04/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Załączniki-nr-1-4-do-SIWZ-06-20.doc
Zmiania-treści-ogłoszenia-06-20.pdf

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-do-SIWZ-1-Tlen-06-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienie-05-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument