ZP / 05 / 20 – Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę, do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem implantów ortopedycznych do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej z podziałem na 19 (dziewiętnaście) Pakietów, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawiony w punktach od 3.13 do 3.31 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 03/03/2020
Termin składania ofert: 06/04/2020
Oznaczenie: ZP / 05 / 20
Ostatnia aktualizacja: 24/06/2020

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-do-SIWZ-1-Endoprotezy-05-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienia-05-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument