ZP / 01 / 20 – Świadczenie usług na rzecz Szpitala Powiatowego w Zakopanem w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi polegające na odbiorze (wraz z załadunkiem), transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych z grupy 18 01 tj. głownie 18 01 02* oraz 18 01 03* zgodnych z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 roku, poz. 10) od Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z Przychodnią Specjalistyczną położonych przy ulicy Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, z zachowaniem ciągłości odbioru tak, aby odpady nie stanowiły zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego na rzecz Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z siedzibą przy ul. Kamieniec 10 przez okres 12 miesięcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 27/01/2020
Termin składania ofert: 07/02/2020
Oznaczenie: ZP / 01 / 20
Ostatnia aktualizacja: 12/02/2020

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-i-odpowiedzi-do-SIWZ-nr-1-Odpady-Medyczne-01-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadowmienie-Odpady-Medyczne-01-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument