Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 roku.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 23/03/2021
Termin składania ofert: 31/12/2021
Oznaczenie: Plan postępowań
Ostatnia aktualizacja: 23/03/2021

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu:

Pozostałe pliki:
2021_BZP-00021850_01_P.pdf

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: