Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku. Plan udostępnia się poniżej w zakładce "pozostałe pliki"

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 12/02/2020
Termin składania ofert: 31/12/2020
Oznaczenie: Plan
Ostatnia aktualizacja: 12/02/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu:

Pozostałe pliki:
Plan-postępowań-o-udzielenie-zamówień-na-2020-rok.pdf

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: