Ważne informacje dla Pacjentów Poradni Specjalistycznych

Przy Szpitalu Powiatowym dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, działają Poradnie Specjalistyczne udzielające pomocy medycznej pacjentom wymagającym tego typu opieki. Należy pamiętać, że do części z nich wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego,  a do innych można zarejestrować się bezpośrednio bez najmniejszego problemu. Oto najważniejsze informacje dla pacjentów korzystających z Poradni. Rozmowa z dr Jerzym Toczkiem kierownikiem Poradni Specjalistycznych przy Szpitalu Powiatowym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

 

 Panie Doktorze, przy szpitalu działają również poradnie specjalistyczne, przypomnijmy do których potrzebujemy skierowania od lekarza rodzinnego, a które przyjmują pacjentów bez skierowań?

Pierwszorazowa porada specjalistyczna zawsze powinna odbywać się w oparciu o skierowanie od lekarza rodzinnego, poza wyszczególnionymi w ustawie, to znaczy: poradnie: onkologiczna, ginekologiczno-położnicza psychiatryczna. Te poradnie nie potrzebują skierowań od lekarzy rodzinnych. Natomiast wszystkie pozostałe wymagają takich skierowań. Użyłem tutaj określenia pierwszorazowe, ponieważ jeśli leczenie jest kontynuowane w poradni specjalistycznej z powodu tego samego schorzenia jak przy pierwszoplanowym skierowaniu, to cała procedura terapii czy świadczeń odbywa się w oparciu o to pierwsze skierowanie. Ale jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenie, że „boli nas sąsiednia część ciała”, a chcemy się wybrać do specjalisty to warto to przemyśleć i przedyskutować z lekarzem rodzinnym, ewentualnie wziąć od niego ponownie skierowanie. Często tak jest, że lekarz rodzinny kieruje nas na przykład do okulisty z powodu zapalenia spojówek, a następnym razem podejrzewa jaskrę to mamy do czynienia z innym rodzajem schorzenia w związku z czym wymagane jest drugie skierowanie.

Co zrobić jeżeli chcemy na przykład skorzystać z poradni psychiatrycznej albo ginekologicznej? Zgłaszamy się bezpośrednio do rejestracji?

Tak, idziemy do rejestracji, umawiamy się na daną godzinę i dzień i potem jesteśmy przyjmowani w tym wyznaczonym terminie. Nie potrzeba do tych poradni skierowań – zgłaszamy się bezpośrednio do rejestracji tych poradni.

 Jakie są czasy oczekiwań jeżeli chodzi o nasz szpital?

Jeśli chodzi o poradnie psychiatryczną to kwestia kilku dni, jeśli mówimy o poradni ginekologiczno-położniczej to kilkanaście dni oczekiwania, w zależności od potrzeby. W przypadku pozostałych poradni ten czas oczekiwania jest bardzo różny. Te które cieszą się ogromnym zainteresowaniem na przykład kardiologiczna, okulistyczna – tutaj zdecydowanie dłużej trzeba czekać. Niemniej jednak są też tak zwane przyjęcia pilne i tutaj po kwalifikacji do przyjęcia pilnego pacjent jest natychmiast przyjmowany. Poza tym w ramach tych wszystkich poradni świadczymy konsultacje specjalistyczne związane z pobytem na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. I tutaj ścieżka postępowania jest taka, że jeżeli ktoś jest na SOR i wymaga nagłej konsultacji, to jest to również w ten sposób realizowane. Z tego miejsca chciałbym prosić, aby nie na każdym skierowaniu do poradni specjalistycznej pisać PILNE, bo pacjent tak chce. W większości spotykamy się z tym, że do niektórych poradni specjalistycznych wszyscy pacjenci przychodzą z dopiskiem pilne. Koledzy specjaliści mówią potem, że w 90 proc. ci pacjenci nie wymagają konsultacji pilnej. Trzeba by ewentualnie analizować potrzebę skierowań i dopisku PILNE, dlatego, że jest to element obciążający samą poradnię. Być może ten pacjent pilnego przyjęcia wcale nie wymaga.

 Rozumiem, że jest to także apel do pacjentów

Z jednej strony do pacjentów żeby nie wywierali wpływu na swoich lekarzy, a z drugiej strony do lekarzy, żeby pisząc skierowania do poradni specjalistycznych dopisek PILNE używać zgodnie z zasadami.

Podsumowując, po pierwszej wizycie na którą potrzebne jest skierowanie lekarz specjalista uzna, że musimy być pod jego opieką to na kolejne terminy skierowanie nie jest już wymagane

Nie jest potrzebne, przy czym zaznaczam – chodzi o tą samą jednostkę chorobową, to jest szalenie ważne. Podam przykład: jeżeli ktoś ma skierowanie do poradni kardiologicznej z powodu nadciśnienia tętniczego, a następnym razem trafia z powodu choroby wieńcowej, są to dwie oddzielne jednostki chorobowe i wtedy należy mieć dwa oddzielne skierowania: jedno na nadciśnienie, drugie na chorobę wieńcową. Jeżeli kontynuujemy przez cały czas leczenie – przykładowo choroby wieńcowej, to wystarczy nam jedno, podstawowe skierowanie. Pamiętajmy, że skierowanie na daną jednostkę chorobową jest ważne do czasu zakończenia leczenia w poradni specjalistycznej.