Poszukujemy lekarzy.

Lekarza do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zatrudni lekarza do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na podstawie umowy cywilno-prawnej z możliwością uzyskania mieszkania służbowego.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18-20-153-51.
Oferty można składać mailowo na adres: sekretariat@szpital-zakopane.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zmianami)


Lekarza specjalistę Chirurgii Ogólnej

„Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zatrudni Lekarza specjalistę Chirurgii Ogólnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej z możliwością uzyskania mieszkania służbowego.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18-20-153-51 lub 18-20-120-21 w. 300”

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zmianami)


Lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii (w tym pełnienie dyżurów medycznych)

z możliwością uzyskania mieszkania służbowego

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu
18-20-153-51

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zmianami)


Lekarza specjalistę neonatologii (w tym pełnienie dyżurów medycznych)

z możliwością uzyskania mieszkania służbowego

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu
18-20-153-51

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zmianami)


Lekarza Kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym 
na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej

z możliwością uzyskania mieszkania służbowego

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu
18-20-153-51 lub 18-20-120-21 w. 300

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zmianami)


Lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii

z możliwością uzyskania mieszkania służbowego

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu
18-20-153-51 lub 18-20-120-21 w. 300

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zmianami)

Comments are closed.