Zakopane, dnia 03 sierpnia 2018 roku

ZP / 03 / 18

 

 

INFORMACJA

 

o zawarciu umów w postępowaniu przetargowym na:

Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 1”

 

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 01 sierpnia 2018 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-348176-001.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

Ponadto informuję, że w dniu 03 sierpnia 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 148-338523.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

13 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

14 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - TED – pobierz

 

 

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

 

 

Zakopane, dnia 18 czerwca 2018 roku

ZP / 03 / 18

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na:

Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 1”

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopanem wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ​​ w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 1 dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli następujący wykonawcy:

 

W zakresie Pakietu nr 1:

 

Consultronix S.A.

ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 481.273,96 zł brutto, terminu gwarancji: 36 miesięcy oraz efektywności energetycznej: 0,33 kWh z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 2:

 

Famed Żywiec Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 31.662,36 zł brutto oraz terminu gwarancji: 60 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 3:

 

Varimed Sp. z o.o.

ul. T. Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 39.960,00 zł brutto, terminu gwarancji: 24 miesięcy oraz efektywności energetycznej: 0,0063 kWh z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 4:

 

DAR-MED – Dariusz Wolski

ul. J. Kazimierza 11/86, 01-248 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 2.927,88 zł brutto oraz terminu gwarancji: 48 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 5:

 

ARNO-MED Sp.z o.o.

ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 1.593,00 zł brutto oraz terminu gwarancji: 50 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 6:

 

DAR-MED – Dariusz Wolski

ul. J. Kazimierza 11/86, 01-248 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 734,40 zł brutto oraz terminu gwarancji: 48 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 7:

 

ANPEXIM – Tomasz Stępniak

ul. Biały Kamień 2/18, 02-593 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 7.020,00 zł brutto oraz terminu gwarancji: 36 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 8:

 

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 57.865,81 zł brutto oraz terminu gwarancji: 24 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 9:

 

Paramedica Polska Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 11.607,61 zł brutto oraz terminu gwarancji: 24 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 10:

 

NaturFarm – Piotr Wojciechowski

Dąbrówka, ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dopiewo

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 8.424,00 zł brutto, terminu gwarancji: 48 miesięcy oraz efektywności energetycznej: 1,44 kWh z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 11:

 

TBK Medical Partner Sp. z o.o.

ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 48.492,00 zł brutto, terminu gwarancji: 60 miesięcy oraz efektywności energetycznej: …… kWh z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

 

W niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:

 

Pakiet – Nr 1

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Consultronix S.A.

ul. Przemysłowa 17

32-083 Balice

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

85,00

Termin gwarancji

25,00

Efektywność energetyczna

0,00

 

Pakiet – Nr 2

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Famed Żywiec Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 1

34-300 Żywiec

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Wielkość depozytu

40,00

2.

ALVO Sp. z o.o., Sp.K.

ul. Południowa 21a

64-030 Śmigiel

Łączna cena ofertowa brutto

39,09

79,09

Wielkość depozytu

40,00

 

Pakiet – Nr 3

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Olympus Polska Sp. z o.o.

ul. Suwak 3

02-676 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

49,44

74,44

Termin gwarancji

25,00

Efektywność energetyczna

0,00

2.

Varimed Sp. z o.o.

ul. T. Kościuszki 115/4U

50-442 Wrocław

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

76,22

Termin gwarancji

16,22

Efektywność energetyczna

0,00

 

Pakiet – Nr 4

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

DAR-MED – Dariusz Wolski

ul. J. Kazimierza 11/86

01-248 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

42,05

82,05

Wielkość depozytu

40,00

2.

ARNO-MED Sp.z o.o.

ul. Kolejowa 24

55-081 Mietków

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

80,00

Wielkość depozytu

20,00

 

Pakiet – Nr 5

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

DAR-MED – Dariusz Wolski

ul. J. Kazimierza 11/86

01-248 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

36,42

74,82

Wielkość depozytu

38,40

2.

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Łączna cena ofertowa brutto

17,14

36,34

Wielkość depozytu

19,20

3.

ARNO-MED Sp.z o.o.

ul. Kolejowa 24

55-081 Mietków

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Wielkość depozytu

40,00

 

Pakiet – Nr 6

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

DAR-MED – Dariusz Wolski

ul. J. Kazimierza 11/86

01-248 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Wielkość depozytu

40,00

 

Pakiet – Nr 7

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

KONKRET D.Fik, M.Mazurkiewicz Sp. J.

ul. Dworcowa 15A

86-200 Chełmno

Łączna cena ofertowa brutto

32,98

72,98

Wielkość depozytu

40,00

2.

ANPEXIM – Tomasz Stępniak

ul. Biały Kamień 2/18

02-593 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Wielkość depozytu

40,00

 

Pakiet – Nr 8

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Wielkość depozytu

40,00

 

Pakiet – Nr 9

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Paramedica Polska Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Żołny 11

02-815 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Wielkość depozytu

40,00

 

Pakiet – Nr 10

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

NaturFarm – Piotr Wojciechowski

Dąbrówka, ul. Jaśminowa 12

62-070 Dopiewo

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

85,00

Termin gwarancji

25,00

Efektywność energetyczna

0,00

 

Pakiet – Nr 11

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Famed Żywiec Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 1

34-300 Żywiec

Łączna cena ofertowa brutto

44,16

59,16

Termin gwarancji

15,00

Efektywność energetyczna

0,00

2.

TBK Medical Partner Sp. z o.o.

ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2

34-300 Żywiec

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

85,00

Termin gwarancji

25,00

Efektywność energetyczna

0,00

 

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o wyniku postępowania”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

12 – Zawiadomienie o wyniku postępowania – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 08 maja 2018 roku

ZP / 03 / 18

 

 

Wykonawcy ubiegający się

o niniejsze zamówienie publiczne

Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 1”

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (w zakładce BIP/zamówienia publiczne) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu gwarancji, efektywności energetycznej, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Informacja z otwarcia ofert”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

11 – Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 26 kwietnia 2018 roku

ZP / 03 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający w dniu 26 kwietnia 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi dotyczących treści zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Szczegółową treść pytań oraz odpowiedzi do zapisów SIWZ nr 2 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

10 – Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2 – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 24 kwietnia 2018 roku

ZP / 03 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 kwietnia 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 079-176585.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o przetargu TED pod nr 2018/S 079-176585 można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

9 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu w DUUE – pobierz

 

 

 

 

 

Zakopane, dnia 20 kwietnia 2018 roku

ZP / 03 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, zamawiający w dniu 20 kwietnia 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi oraz jednocześnie dokonał modyfikacji, zamian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 i ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z dokonaną modyfikacją zapisów SIWZ.

 

 

Obecnie termin składania ofert został wyznaczony na dzień 08 maja 2018 roku do godziny 12:00.

 

 

Szczegółową treść pytań, odpowiedzi i modyfikacji zapisów SIWZ nr 1 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

Ponadto zamawiający informuje, że zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20 kwietnia 2018 roku, która to została przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-179743-001.

 

 

Szczegółową treść informacji o zmianach treści ogłoszenia przekazanej Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, zamawiający udostępnia wykonawcy nowy zmodyfikowany wzór ​​ formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word.

Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

6 – Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ nr 1 – pobierz

7 – Informacja o zmianie treści ogłoszenia w DUUE – pobierz

8 – Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – pobierz

 

 

Zakopane, dnia 23 marca 2018 roku

ZP / 03 / 18