Zakopane, dnia 23 czerwca 2018 roku

ZP / 01 / 18

 

INFORMACJA

 

o zawarciu umów w postępowaniu przetargowym na:

Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej”

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20 czerwca 2018 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-274005-001.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

Ponadto informuję, że w dniu 23 czerwca 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 119-270528.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

13 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

14 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - TED – pobierz

 

 

Zakopane, dnia 10 maja 2018 roku

ZP / 01 / 18

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na:

Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej”

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopanem wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, iż w wymienionym powyżej postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli następujący wykonawcy:

 

W zakresie Pakietu Nr 1:

 

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 1.049.220,00 zł brutto, oraz wielkość depozytu (każdego asortymentu) w ilości 3 sztuk, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W zakresie Pakietu Nr 2:

 

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 113.724,00 zł brutto, oraz wielkość depozytu (każdego asortymentu) w ilości 2 sztuk, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W zakresie Pakietu Nr 5:

 

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 158.112,00 zł brutto, oraz wielkość depozytu (każdego asortymentu) w ilości 1 sztuki, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W zakresie Pakietu Nr 6:

 

ARNO-MED Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 15.093,00 zł brutto, oraz wielkość depozytu (każdego asortymentu) w ilości 2 sztuk, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W zakresie Pakietu Nr 9:

 

MEDGAL Sp. z o.o.

ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 146.880,00 zł brutto, oraz wielkość depozytu (każdego asortymentu) w ilości 3 sztuk, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W zakresie Pakietu Nr 10:

MEDGAL Sp. z o.o.

ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 80.028,00 zł brutto, oraz wielkość depozytu (każdego asortymentu) w ilości 3 sztuk, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W zakresie Pakietu Nr 11:

 

Biotech Sp.z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 18.000,00 zł brutto, oraz wielkość depozytu (każdego asortymentu) w ilości 1 sztuki, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W zakresie Pakietu Nr 12:

 

MEDGAL Sp. z o.o.

ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 63.504,00 zł brutto, oraz wielkość depozytu (każdego asortymentu) w ilości 3 sztuk, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W zakresie Pakietu Nr 13:

 

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 86.670,00 zł brutto, oraz wielkość depozytu (każdego asortymentu) w ilości 3 sztuk, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W zakresie Pakietu Nr 14:

 

STRYKER Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 43.524,00 zł brutto, oraz wielkość depozytu (każdego asortymentu) w ilości 5 sztuk, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W zakresie Pakietu Nr 15:

 

LIT Sp. z o.o.

ul. Jelenia 34, 70-791 Szczecin

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 31.212,00 zł brutto, oraz wielkość depozytu (każdego asortymentu) w ilości 3 sztuk, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W zakresie Pakietu Nr 16:

 

LIT Sp. z o.o.

ul. Jelenia 34, 70-791 Szczecin

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 5.184,00 zł brutto, oraz wielkość depozytu (każdego asortymentu)w ilości 3 sztuk, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

W niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:

 

Pakiet – Nr 1

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75

04-501 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

95,00

100,00

Wielkość depozytu

5,00

2.

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Łączna cena ofertowa brutto

93,37

96,37

Wielkość depozytu

3,00

 

Pakiet – Nr 2

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Massmedica S.A.

ul. Ostrobramska 75C lok.6.01

04-175 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

86,88

86,88

Wielkość depozytu

0,00

2.

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75

04-501 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

95,00

98,00

Wielkość depozytu

3,00

 

Pakiet – Nr 3

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Łączna cena ofertowa brutto

91,38

 

Wielkość depozytu

0,00

2.

STRYKER Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

95,00

100,00

Wielkość depozytu

5,00

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 3

 

Pakiet – Nr 4

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

STRYKER Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

95,00

100,00

Wielkość depozytu

5,00

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 4

 

Pakiet – Nr 5

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75

04-501 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

95,00

95,00

Wielkość depozytu

0,00

 

Pakiet – Nr 6

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

ARNO-MED Sp.z o.o.

ul. Kolejowa 24

55-081 Mietków

Łączna cena ofertowa brutto

95,00

98,00

Wielkość depozytu

3,00

 

Pakiet – Nr 7

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 7

 

Pakiet – Nr 8

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 8

 

Pakiet – Nr 9

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

MEDGAL Sp. z o.o.

ul. Niewodnicka 26A

16-001 Księżyno

Łączna cena ofertowa brutto

95,00

100,00

Wielkość depozytu

5,00

 

Pakiet – Nr 10

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

MEDGAL Sp. z o.o.

ul. Niewodnicka 26A

16-001 Księżyno

Łączna cena ofertowa brutto

95,00

100,00

Wielkość depozytu

5,00

 

Pakiet – Nr 11

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Biotech Sp.z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 12

35-105 Rzeszów

Łączna cena ofertowa brutto

95,00

95,00

Wielkość depozytu

0,00

 

Pakiet – Nr 12

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

MEDGAL Sp. z o.o.

ul. Niewodnicka 26A

16-001 Księżyno

Łączna cena ofertowa brutto

95,00

100,00

Wielkość depozytu

5,00

 

Pakiet – Nr 13

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75

04-501 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

95,00

100,00

Wielkość depozytu

5,00

2.

LINVATEC Polska Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 118

02-230 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

87,88

92,88

Wielkość depozytu

5,00

3.

STRYKER Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

66,01

71,01

Wielkość depozytu

5,00

 

Pakiet – Nr 14

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75

04-501 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

89,03

94,03

Wielkość depozytu

5,00

2.

LINVATEC Polska Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 118

02-230 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

86,89

91,89

Wielkość depozytu

5,00

3.

STRYKER Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

95,00

100,00

Wielkość depozytu

5,00

 

Pakiet – Nr 15

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

LIT Sp. z o.o.

ul. Jelenia 34

70-791 Szczecin

Łączna cena ofertowa brutto

95,00

100,00

Wielkość depozytu

5,00

 

Pakiet – Nr 16

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

LIT Sp. z o.o.

ul. Jelenia 34

70-791 Szczecin

Łączna cena ofertowa brutto

95,00

100,00

Wielkość depozytu

5,00

 

Pakiet – Nr 17

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 17

 

Pakiet – Nr 18

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 18

 

Pakiet – Nr 19

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 19

 

Pakiet – Nr 20

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 20

 

Pakiet – Nr 21

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 21

 

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o wyniku postępowania”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

 

 

Zakopane, dnia 10 maja 2018 roku

ZP / 01 / 18

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o unieważnieniu postępowania przetargowego na:

Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej”

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopanem wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, iż wyżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione w zakresie Pakietów Nr 3, 4 oraz 17 – 21.

 

Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w zakresie Pakietów Nr 3 i Nr 4 jest art. 93, ust. 1 pkt 4 wyżej przywołanej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną unieważnienia postępowania w zakresie Pakietu Nr 3 jest fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty w wysokości 332.337,60 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę w wysokości 273.000,00 zł brutto.

Podstawą faktyczną unieważnienia postępowania w zakresie Pakietu Nr 4 jest fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty w wysokości 316.170,00 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę w wysokości 225.000,00 zł brutto

Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w zakresie Pakietów Nr 17 – 21 jest art. 93, ust. 1 pkt 1 wyżej przywołanej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż w zakresie w/w Pakietów nie złożono żadnej oferty przetargowej.

 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

11 – Zawiadomienie o wyniku postępowania – pobierz

12 – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 26 marca 2018 roku

ZP / 01 / 18

 

 

Wykonawcy ubiegający się

o niniejsze zamówienie publiczne

Wszyscy

 

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej”

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (BIP/Zakładka zamówienia publiczne) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, wielkości depozytu, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. Informacja z otwarcia ofert.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

10 – Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 

 

 

 

 

Zakopane, dnia 09 marca 2018 roku

ZP / 01 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 09 marca 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 048-105370.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o przetargu TED pod nr 2018/S 048-105370 można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

9 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu w DUUE pobierz

 

Zakopane, dnia 07 marca 2018 roku

ZP / 01 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, zamawiający w dniu 07 marca 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi oraz jednocześnie dokonał modyfikacji, zamian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 i ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z dokonaną modyfikacją zapisów SIWZ.

 

 

Obecnie termin składania ofert został wyznaczony na dzień 26 marca 2018 roku do godziny 12:00.

 

 

Szczegółową treść pytań, odpowiedzi i modyfikacji zapisów SIWZ nr 1 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

Ponadto zamawiający informuje, że zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07 marca 2018 roku, która to została przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-107809-001.

 

 

Szczegółową treść informacji o zmianach treści ogłoszenia przekazanej Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, zamawiający udostępnia wykonawcy nowy zmodyfikowany wzór formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word.

Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

6 Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ nr 1 pobierz

7 Informacja o zmianie treści ogłoszenia w DUUE pobierz

8 Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 09 lutego 2018 roku

ZP / 01 / 18

 

SZPITAL POWIATOWY

IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

W ZAKOPANEM

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej"

 

Uprzejmie informuję, że ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07 lutego 2018 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-061735-001.

Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

Uprzejmie informuję, że w dniu 09 lutego 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 028-060443.

Szczegółową treść ogłoszenia TED pod nr 2018/S 028-060443 można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, Zamawiający udostępnia Wykonawcom wzór oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załączniki Nr 1, 3 i 4 do SIWZ) zapisane w edytowalnym formacie Word.

Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ/ESPD należy je pobrać, ze strony internetowej Zamawiającego (Załączniku Nr 2 do SIWZ stanowi plik w formacie xml), który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

Zamawiający zastrzega, iż dokumenty zapisane w edytowalnym formacie Word są to tylko i wyłącznie materiały pomocnicze i za ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.

Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony Wykonawcy w formacie PDF.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ DYREKTOR

Szpitala Powiatowego w Zakopanem

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ mgr Regina Tokarz

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1 - Ogłoszenie o przetargu - pobierz

 

2 - Ogłoszenie o przetargu TED - pobierz

 

3 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

 

4 - Załączniki do SIWZ Nr 1, 3 i 4 (Word) - pobierz

 

5 - Załącznik do SIWZ Nr 2 JEDZ/ESPD (XML) - pobierz