Zakopane, dnia 02 lutego 2018 roku

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki.

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

_____________________________________

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok -​​ pobierz