Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zatrudni Psychologa

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zatrudni Psychologa na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18-20-153-51.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zmianami).