Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zatrudni Kierownika pracowni immunologii transfuzjologicznej

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zatrudni Kierownika pracowni immunologii transfuzjologicznej

Wymagania związane ze stanowiskiem:

  • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
  • tytułu specjalisty w  dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej,
  • umiejętność kierowania zespołem pracowników.

Wymagane dokumenty: List motywacyjny; CV; oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych; kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje: dyplom ukończenia studiów wyższych, dyplom specjalizacji, prawo wykonywania zawodu.

Warunki pracy: Praca w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce składania dokumentów: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, e-mail: sekretariat@szpital-zakopane.pl
Kontakt: Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego tel. 18 54 53 278