Kiedy wezwać pogotowie…

...lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

 • Utrata przytomności

 • Zaburzenia świadomości

 • Drgawki

 • Nagły, ostry ból w klatce piersiowej

 • Zaburzenia rytmu serca

 • Nasilona duszność

 • Nagły ostry ból brzucha

 • Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi

 • Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

 • Masywny krwotok z dróg rodnych

 • Gwałtownie postępujący poród

 • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia​​ leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta

 • Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami

 • Rozległe oparzenia

 • Udar cieplny

 • Wyziębienie organizmu

 • Porażenie prądem

 • Podtopienie lub utoniecie

 • Agresja spowodowana chorobą psychiczną

 • Dokonana próba​​ samobójcza

 • Upadek z dużej wysokości

 • Rozległa rana, będąca efektem urazu

 • Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

W ramach działań Pogotowia i SOR nie można uzyskać:

 • Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem

 • Recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym

 • Rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia

 • Skierowania do specjalisty

 • Badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego

Co robić w pozostałych przypadkach?

W pozostałych przypadkach należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego/ lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W dni powszednie od godziny 8-ej do 18-ej należy skontaktować się z placówką (poradnią, praktyką lub przychodnią), w której pracuje wybrany​​ przez nas lekarz.

W sytuacjach szczególnych, a zwłaszcza nowych zachorowań lub zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych, które wystąpią w nocy, lub w dni wolne od pracy, można skorzystać ze świadczeń medycznej opieki nocnej i świątecznej, realizowanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W tym celu należy udać się lub zadzwonić do dyżurnego ambulatorium, którego adres i numer telefonu dostępne są u naszego lekarza, jak i na specjalnej tablicy informacyjnej, wywieszonej na zewnątrz placówki medycznej, w której on przyjmuje.

W ramach opieki nocnej i świątecznej udzielane są lekarskie porady ambulatoryjne, a w sytuacjach tego wymagających także wizyty domowe.

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej należy skorzystać wtedy, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia,

 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

 • mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco​​ niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia.

Uzasadnieniem dla skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej mogą też być następujące sytuacje:

 • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad​​ astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),

 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39 st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku

 • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych

 • nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych

 • nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu

 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

 • zaburzenia psychiczne, z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,

 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym

 • rutynowego zaświadczenia o​​ stanie zdrowia,

 • skierowania do specjalisty

Wszystkie powyższe świadczenia dostępne są u naszego lekarza rodzinnego/ POZ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 18-ej.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul.​​ Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 106

Comments are closed.