Ograniczony zakaz odwiedzin

OGRANICZONY ZAKAZ ODWIEDZIN
 

– Odwiedziny możliwe po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z Lekarzem Kierującym danym Oddziałem

– Jedna osoba odwiedzająca/pacjent