Oddział Neonantologiczny

tel

Kontakt do Oddziału

Centrala telefoniczna:
+48 18 20 120 21
+48 18  20 160 15
+48 18 20 160 16

Numery wewnętrzne:
– Kierujący Oddziałem : w. 172
– Dyżurka lekarska w. 170
– Dyżurka pielęgniarek: w. 171

email: noworodki@szpital-zakopane.pl

pielegniarka

Lekarz kierujący Oddziałem

lek. Elżbieta Kalandyk

Neonatologia_P_Oddzialowa_Halina_Staszel

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Halina Staszel

lekarze

Lekarze pracujący w oddziale:

  • lek. Elżbieta Kalandyk
  • lek. Jan Ustupski
pielegniarki

Pozostały personel pracujący w oddziale:

  • Pielęgniarki – 11
  • Położne – 1

Zdjęcia oddziału

Opis oddziału

W naszym oddziale pracuje wykwalifikowany i doświadczony personel lekarski i pielęgniarski. Lekarze oraz pielęgniarki uczestniczyli, a także na bieżąco biorą udział w kongresach, sympozjach i kursach doskonalących. Odbywali staże kliniczne w referencyjnych ośrodkach neonatologicznych w kraju i zagranicą.

Jesteśmy wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt służący do ratowania życia i zdrowia naszych najmniejszych pacjentów. Możemy rozpocząć intensywną terapię oddechową zarówno z zastosowaniem nieinwazyjnych metod leczniczych jak i inwazyjnego wspomagania oddechu. W trudnych sytuacjach klinicznych mamy możliwość szybkiego transportu noworodka do ośrodków referencyjnych, z którymi ściśle współpracujemy.

Posiadamy stały dostęp do nowoczesnej diagnostyki obrazowej (RTG, USG, Tomografia Komputerowa).

Wykonujemy badania przesiewowe w kierunku chorób metabolicznych (fenyloketonuria, mukowiscydoza), wrodzonej niedoczynności tarczycy, chorób narządu słuchu oraz niektórych wrodzonych wad układu krążenia.

Prowadzimy szeroko rozumianą oświatę zdrowotną (promocja i nauka karmienia piersią, nauka pielęgnacji i kąpieli noworodka, profilaktyka chorób wieku dziecięcego).

Zapewniamy pobyt noworodkowi w systemie rooming-in (dziecko przebywa z matką, wszystkie czynności pielęgnacyjne oraz badanie lekarskie odbywają się również w obecności matki).


RODZICE !!!

Jeżeli spodziewacie się przyjścia na świat córki lub syna zapraszamy do nas !!!


Aktualności oddziałowe

wszystkie aktualności

Zespół medyczny

lek.
Kalandyk Elżbieta
Specjalista Neonantolog, Pediatra
lek.
Ksyciński Wiesław
Specjalista Pediatrii i Neonantologii
mgr
Staszel Halina
lek.
Ustupski Jan
Pediatra