Oddział Ginekologic­zno-Położniczy reali­zuje pełen zakres św­iadczeń i procedur medycznych

Od 14. grudnia 2020. Oddział Ginekologiczno-Położniczy realizuje pełen zakres świadczeń i procedur medycznych w zakresie porodów, patologii ciąży, ginekologii operacyjnej i diagnostyki.
Istnieje również możliwość odbycia porodów “rodzinnych”.
dr hab. n. med. Hubert Wolski

Pracująca w naszym Zespole dr n. med. Anna Gąsiorowska uzyskała tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Składamy nasze gratulacje. Cieszymy się, że nasze Pacjentki będą mogły korzystać z najnowszej wiedzy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży.
Lekarze i położne Oddziału Ginekologiczno-Położniczego