Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

                                                                             

 

            

 

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2 Oś Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby,

Poddziałanie 2.1.5 e-usługi w ochronie zdrowia.

Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa w Zakopanem  wspólnie z Województwem Małopolskim oraz innymi podmiotami leczniczymi z terenu Województwa Małopolskiego realizuje projekt pn. „Małopolski System Informacji Medycznej”

Liderem Projektu jest Województwo Małopolskie


Krótki opis projektu:

W celu realizacji projektu w dniu 14.06.2018 r. została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Szpitalem Powiatowym im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w rejonie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

  •  Ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,
  •  Zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,
  •  Poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Jednocześnie, Projekt ma na celu doposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt IT, aby umożliwić im wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

Całkowite koszty zadania dotyczące Szpitala : 2 428 000 PLN, w tym:

Całkowite koszty kwalifikowane zadania dot. Szpitala: 2 428 000 PLN

Kwota dofinansowania: 2 233 800 PLN

Wkład własny 248 200 PLN

Realizacja projektu: 01.01.2016 – 31.12.2021