Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie w zakresie neonatologii

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10  34-500 Zakopane działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.   z 2021r. poz. 711 z późn. zmianami)

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie w zakresie neonatologii w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, pokój nr 42, tel: 18-20-120-21 wew. 317 oraz na stronie internetowej www.szpital-zakopane.pl w zakładce „Konkursy”.

Ogłoszenie o konkursie – neonatologia

Szczegółowe warunki neonatologia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2