Oddział kardiologiczny

Lekarz kierujący oddziałem:

lek. med. Anna Orzechowska - specjalista kardiolog

p.o. Pielegniarki oddziałowej:

mgr Bogusława Siudut

Telefony wewnętrzne :
Centrala : ( 18 ) 20 120 21, ( 18 ) 20 160 15, ( 18 ) 20 160 16
Kierujący Oddziałem : w. 132
Dyżurka lekarska : w. 130
Dyżurka pielęgniarek : w. 131
Pracownia EKG : w. 133
Hemodynamika lekarze : w.134
Hemodynamika pielęgniarki : w . 135
Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 5 łóżka
Lekarze pracujący w oddziale :
lek. Włodzimierz Różewicz
lek. Kinga Kosińska
lek. Jerzy Solański
lek. Agata Marut – Kuńdziarz
lek. Michał Staszel
lek. Wojciech Stolarczyk - rezydent
lek. Marcin Majerczyk - rezydent
lek. Krzysztof Wranicz - rezydent
lek. Arkadiusz Zemlik - rezydent
lek. Bartłomiej Hełmecki
lek. Mariusz Hładij
lek. Dagmara Stolarczyk – rezydent
lek. Magdalena Szpot
lek. Dorota Czerwińska
pozostały personel :
Pielęgniarki - 20
Sekretarka medyczna - 1

Oddział kardiologiczny jest profilowym oddziałem oferującym nowoczesną diagnostykę i terapię oraz profilaktykę schorzeń układu krążenia, w tym choroby niedokrwiennej serca, nadciśnieniowej, zaburzeń rytmu, niewydolności krążenia, wad i innych chorób mięśnia serca, utraty przytomności.

Oddział pełni całodobowy dyżur zawałowy, wykorzystując system teletransmisji Lifenet (przesył zapisu EKG od wszystkich zespołów karetek R i samodzielnych zespołów ratowniczych z możliwością konsultacji i ustalenia leczenia przedszpitalnego), oraz wykonuje procedury kardiologii inwazyjnej. Przy oddziale funkcjonuje bogato wyposażona w specjalistyczny sprzęt poradnia kardiologiczna.

Dobre wyposażenie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz wysoko wykwalifikowany personel zapewniają spełnienie wszystkich założeń diagnostycznych i leczniczych oraz prowadzenie opieki nad pacjentami na wysokim poziomie z uwzględnieniem prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej po opanowaniu ostrych okresów chorób.

Comments are closed.