BADANIA KOMERCYJNE W KIERUNKU SARS-COV-2

Od 21 czerwca w Szpitalu wykonywane będą badania komercyjne w kierunku SARS-CoV-2
Oznaczanie antygenu koronawirusa SARS – CoV-2 – koszt 70,00 zł czas oczekiwania do 3 godzin
Badanie molekularne SARS-CoV-2 RT-PCR – koszt badania 320,00 zł czas oczekiwania do 24 godzin

Punkt pobrań (wiata obok parkingu głównego) dla pacjentów komercyjnych do pobierania wymazów z nosogardła jest czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 8:55.
1) Pacjent ze strony internetowej Szpitala drukuje:
– skierowanie (dla właściwego badania),
– certyfikat (dot. badania antygenowego)
2) Wypełnia wszystkie formularze.
3) W przypadku badania RT-PCR należy podać adres e-mail (obligatoryjnie)
4) Na skierowaniu należy napisać w jakiej wersji ma być wynik (polski/angielski)
5) Zgłasza się do punku pobrań z dokumentami oraz poświadczeniem opłaty (paragon/faktura)
6) Opłata: możliwość zapłacenia kartą w SOR (soboty, niedziele, święta) lub gotówką w kasie – budynek administracji (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:00)
7) Odbiór wyniku:
– Antygen – odbiór testów antygenowych po godzinie 12 w laboratorium
– RT-PCR – dnia następnego po godz. 14:00 (lub wynik na e-maila)

Ponadto, w Szpitalu można oznaczyć:
– poziom przeciwciał dla białka S koronawirusa SARS-CoV-2 (po szczepieniu) – koszt 85,00 zł
– obecność przeciwciał dla białka N koronawirusa SARS-CoV-2 – koszt 65,00 zł.

Skierowanie na badanie oznaczania antygenu koronawirusa SARS-COV-2

Zlecenie na badanie materiału biologicznego w kierunku zakażenia wirusem SARS-COV-2

Druk do kasy

Certyfikat