Godziny pracy lekarza:

Poradnia: Poradnia Neonatologiczna

mgr Staszel Halina