Godziny pracy lekarza:

Poradnia: Śmiałkowska-Bylewska Patrycja

lek. Śmiałkowska-Bylewska Patrycja
Rezydent