Godziny pracy lekarza:

Poradnia: Poradnia Diabetologiczna

dr n. med. Czaplińska Małgorzata
specjalista diabetolog