Godziny pracy lekarza:

Poradnia: Poradnia Kardiologiczna

lek.med. Kosińska Kinga
specjalista kardiolog, w trakcie specjalizacji z intensywnej terapii medycznejl