Godziny pracy lekarza:

Poradnia: Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

dr med. Jordan Grzegorz