Godziny pracy lekarza:

Poradnia: Lekarz POZ

lek. med. Toczek Jerzy
specjalista pediatra, neurolog