Godziny pracy lekarza:

Poradnia: Poradnia Leczenia Uzależnień

mgr Długopolska Janina
specjalista terapii uzależnień