Godziny pracy lekarza:

Poradnia: Grażyna Łukaszczyk-Chyc

Grażyna Łukaszczyk-Chyc
pielęgniarstwo położnicze