Godziny pracy lekarza:

Poradnia: Poradnia Leczenia Uzależnień

mgr Bomba Danuta
specjalista terapii uzależnień