Godziny pracy lekarza:

Poradnia: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

lek. med. Hoły Aleksandra