[AKTUALIZACJA] Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem na podstawie art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r., poz. 991, z późn. zm.) w powiązaniu z art. 146 ust.1, art. 147 – 150, 151 ust. 1 – 5, art.152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

– Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

– Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, pokój nr 42, tel: 18 54 53 317 oraz na stronie internetowej www.szpital-zakopane.pl – zakładka „Zamówienia” -> „Konkursy i ogłoszenia”.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursu
2. Szczegółowe warunki konkursu
3. Wzór oświadczenia
4. Wzór oferty

AKTUALIZACJA:
Rozstrzygnięcie konkursu