[AKTUALIZACJA] Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Dyrektor Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem na podstawie art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r., poz. 991, z późn. zm.) w powiązaniu z art. 146 ust.1, art. 147 – 150, 151 ust. 1 – 5, art.152, 153