Dzień: 29 czerwca 2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium, Pracowni Mikrobiologii oraz w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego

Ogłoszenie Dyrektor Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10  34-500 Zakopane działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.   z 2021r. poz. 711 z późn. zmianami) Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium, Pracowni Mikrobiologii oraz w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego

Ogłoszenie  Dyrektor Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10  34-500 Zakopane działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.   z 2021r. poz. 711 z późn. zmianami) Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu w Szpitalu Powiatowym