​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

 

Zakopane, dnia 28 sierpnia 2018 roku

ZP / 16 / 18

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na:

Wykonanie dostawy wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców”

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopanem uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu pn. „Wykonanie dostawy wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli następujący wykonawcy:

 

W zakresie Pakietu nr 1:

 

Advanced Busines Systems Sp. z o.o.

ul. Pułkownika Dąbka 8, 30-732 Kraków

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans:

  • łącznej ceny ofertowe w wysokości: 27.435,15 zł brutto

  • jakości – dysk twardy:SSD 256GB Class 20

  • jakości – łączność sieciowa: WiFi oraz Bluetooth

  • gwarancji: 36 miesięcy

z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszego Pakietu a zarazem spełnia wymogi formalne określone w zaproszeniu do udziału w postępowaniu.

 

W zakresie Pakietu nr 2:

 

NOBA GROUP s.c.

ul. Malczewskiego 2, 33-300 Nowy Sącz

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans:

  • łącznej ceny ofertowe w wysokości: 6.000,00 zł brutto

  • gwarancji: 36 miesięcy

z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszego Pakietu a zarazem spełnia wymogi formalne określone w zaproszeniu do udziału w postępowaniu.

 

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu brali udział następujący wykonawcy:

 

 

Pakiet – nr 1

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

NOBA GROUP s.c.

ul. Malczewskiego 2

33-300 Nowy Sącz

Łączna cena ofertowa brutto

70,80

87,47

Jakość – dysk twardy

5,00

Jakość – łączność sieciowa

5,00

Termin gwarancji

6,67

2.

Advanced Busines Systems Sp. z o.o.

ul. Pułkownika Dąbka 8

30-732 Kraków

Łączna cena ofertowa brutto

80,00

100,00

Jakość – dysk twardy

5,00

Jakość – łączność sieciowa

5,00

Termin gwarancji

10,00

 

 

Pakiet – nr 2

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

ANDROMEDA – Marek Łęgowski

ul. Kilińskiego 78a

33-300 Nowy Sącz

Łączna cena ofertowa brutto

58,54

68,54

Termin gwarancji

10,00

2.

NOBA GROUP s.c.

ul. Malczewskiego 2

33-300 Nowy Sącz

Łączna cena ofertowa brutto

90,00

100,00

Termin gwarancji

10,00

 

 

Pakiet – nr 3

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – nr 3

 

 

Pakiet – nr 4

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Profesmeb Meble Metalowe Meble Biurowe Przemysław Kobiela

Angelika Sierżant s.c.

ul. Garbary 95B/17

61-757 Poznań

Łączna cena ofertowa brutto

Oferta odrzucona

Termin gwarancji

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – nr 4

 

 

Pakiet – nr 5

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Profesmeb Meble Metalowe Meble Biurowe Przemysław Kobiela

Angelika Sierżant s.c.

ul. Garbary 95B/17

61-757 Poznań

Łączna cena ofertowa brutto

Oferta odrzucona

Termin gwarancji

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – nr 5

 

 

Pakiet – nr 6

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Profesmeb Meble Metalowe Meble Biurowe Przemysław Kobiela

Angelika Sierżant s.c.

ul. Garbary 95B/17

61-757 Poznań

Łączna cena ofertowa brutto

Oferta odrzucona

Termin gwarancji

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – nr 6

 

 

Pakiet – nr 7

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Profesmeb Meble Metalowe Meble Biurowe Przemysław Kobiela

Angelika Sierżant s.c.

ul. Garbary 95B/17

61-757 Poznań

Łączna cena ofertowa brutto

Oferta odrzucona

Termin gwarancji

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – nr 7

 

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o wyniku postępowania”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

3 – Zawiadomienie o wyniku postępowania – pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 14 sierpnia 2018 roku

ZP / 16 / 18