Zakopane, dnia 21 sierpnia 2018 roku

ZP / 09 / 18

 

 

INFORMACJA

 

o zawarciu umów w postępowaniu przetargowym na:

Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 3”

 

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 17 sierpnia 2018 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-373016-001.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

Ponadto informuję, że w dniu 21 sierpnia 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 159-364275.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

13 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

14 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - TED – pobierz

 

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

 

Zakopane, dnia 17 lipca 2018 roku

ZP / 09 / 18

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na:

Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 3”

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopanem wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ​​ w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 3” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli następujący wykonawcy:

 

 

W zakresie Pakietu nr 1:

 

Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o.

Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 184.524,48 zł brutto, terminu gwarancji: 24 miesięcy z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

 

W zakresie Pakietu Nr 3:

 

Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o.

Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 189.995,16 zł brutto, terminu gwarancji: 24 miesięcy z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

 

W zakresie Pakietu Nr 5:

 

ASCOR MED Sp. z o.o.

al. KEN 18 lok. 3B, 02-797 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 5.076,00 zł brutto, terminu gwarancji: 24 miesięcy z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

 

W zakresie Pakietu Nr 6:

 

Famed Żywiec Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 23.850,72 zł brutto oraz terminu gwarancji: 60 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

 

W zakresie Pakietu Nr 7:

 

ASCOR MED Sp. z o.o.

al. KEN 18 lok. 3B, 02-797 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 30.240,00 zł brutto, terminu gwarancji: 48 miesięcy oraz efektywności energetycznej: 0,166 kWh z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, ​​ a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

 

W zakresie Pakietu Nr 8:

 

Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o.

Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 91.584,00 zł brutto, terminu gwarancji: 74 miesięcy z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

 

W zakresie Pakietu Nr 9:

 

METALOWIEC Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 2, 46-100 Namysłów

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 50.760,00 zł brutto oraz terminu gwarancji: 60 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

 

W zakresie Pakietu Nr 10:

 

PROMED S.A.

ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 58.320,00 zł brutto, terminu gwarancji: 60 miesięcy oraz efektywności energetycznej: … kWh z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, ​​ a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

 

W niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:

 

 

Pakiet – Nr 1

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o.

Plac Lelewela 2

01-624 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Termin gwarancji

40,00

 

 

Pakiet – Nr 2

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – nr 2

 

 

Pakiet – Nr 3

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o.

Plac Lelewela 2

01-624 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Wielkość depozytu

40,00

 

 

Pakiet – Nr 4

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – nr 4

 

 

Pakiet – Nr 5

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

ASCOR MED Sp. z o.o.

al. KEN 18 lok. 3B

02-797 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Termin gwarancji

40,00

2.

3M Poland Sp. z o.o.

Kajetany, al. Katowicka 117

05-830 Nadarzyn

Łączna cena ofertowa brutto

40,29

80,29

Termin gwarancji

40,00

 

 

Pakiet – Nr 6

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

F.H.U. Euro-Medical – Maciej Świda

ul. Ogrodowa 3b

43-300 Bielsko-Biała

Łączna cena ofertowa brutto

36,88

60,88

Wielkość depozytu

24,00

2.

Famed Żywiec Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 1

34-300 Żywiec

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Wielkość depozytu

40,00

3.

FORMED Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Leśnianka 97

34-300 Żywiec

Łączna cena ofertowa brutto

55,35

95,35

Wielkość depozytu

40,00

 

 

Pakiet – Nr 7

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

ASCOR MED Sp. z o.o.

al. KEN 18 lok. 3B

02-797 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

85,00

Termin gwarancji

25,00

Efektywność energetyczna

0,00

 

 

Pakiet – Nr 8

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o.

Plac Lelewela 2

01-624 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Wielkość depozytu

40,00

2.

MEDLINE Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 17

65-410 Zielona Góra

Łączna cena ofertowa brutto

56,45

89,12

Wielkość depozytu

32,67

 

 

Pakiet – Nr 9

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

PRESTIGE MED

ul. Sądowa 18A

86-100 Świecie

Łączna cena ofertowa brutto

35,25

59,25

Wielkość depozytu

24,00

2.

P.H.U. ProMedical

Sopotnia Mała 59

34-340 Jeleśnia

Łączna cena ofertowa brutto

31,40

55,40

Wielkość depozytu

24,00

3.

METALOWIEC Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 2

46-100 Namysłów

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Wielkość depozytu

40,00

4.

Famed Żywiec Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 1

34-300 Żywiec

Łączna cena ofertowa brutto

50,92

90,92

Wielkość depozytu

40,00

 

 

Pakiet – Nr 10

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Sułkowskiego 18a

85-655 Bydgoszcz

Łączna cena ofertowa brutto

54,00

74,00

Termin gwarancji

20,00

Efektywność energetyczna

0,00

2.

Biameditek Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 58

15-620 Białystok

Łączna cena ofertowa brutto

57,24

77,24

Termin gwarancji

20,00

Efektywność energetyczna

0,00

3.

PROMED S.A.

ul. Działkowa 56

02-234 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

85,00

Termin gwarancji

25,00

Efektywność energetyczna

0,00

 

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o wyniku postępowania”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

11 – Zawiadomienie o wyniku postępowania – pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 17 lipca 2018 roku

ZP / 09 / 18

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o unieważnieniu postępowania przetargowego na:

Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 3”

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopanem wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) ​​ uprzejmie zawiadamia, iż wyżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione w zakresie Pakietów nr 2 i nr 4.

 

Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w zakresie Pakietów ​​ nr 2 i nr 4 jest art. 93, ust. 1 pkt 1 wyżej przywołanej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż w zakresie w/w Pakietów nie złożono żadnej oferty przetargowej.

 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

12 – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz

 

 

 

 

 

Zakopane, dnia 07 czerwca 2018 roku

ZP / 09 / 18

 

 

Wykonawcy ubiegający się

o niniejsze zamówienie publiczne

Wszyscy

 

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 3”

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (w zakładce BIP/zamówienia publiczne) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu gwarancji, efektywności energetycznej (dotyczy Pakietów nr 2, nr 4, nr 7 i nr 10), terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Informacja z otwarcia ofert”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

10 – Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 25 maja 2018 roku

ZP / 09 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 098-223521.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o przetargu TED pod nr 2018/S 098-223521 można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

9 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu w DUUE – pobierz

 

 

 

 

 

Zakopane, dnia 21 maja 2018 roku

ZP / 09 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, zamawiający w dniu 21 maja 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi oraz jednocześnie dokonał modyfikacji, zamian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 i ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z dokonaną modyfikacją zapisów SIWZ.

 

 

Obecnie termin składania ofert został wyznaczony na dzień 07 czerwca 2018 roku do godziny 12:00.

 

 

Szczegółową treść pytań, odpowiedzi i modyfikacji zapisów SIWZ nr 1 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

Ponadto zamawiający informuje, że zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21 maja 2018 roku, która to została przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-224425-001.

 

 

Szczegółową treść informacji o zmianach treści ogłoszenia przekazanej Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, zamawiający udostępnia wykonawcy nowy zmodyfikowany wzór ​​ formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word.

Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

6 – Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ nr 1 – pobierz

7 – Informacja o zmianie treści ogłoszenia w DUUE – pobierz

8 – Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 17 kwietnia 2018 roku

ZP / 09 / 18