Zakopane, dnia 24 sierpnia 2018 roku

ZP / 08 / 18

 

 

INFORMACJA

 

o zawarciu umów w postępowaniu przetargowym na:

Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków farmaceutycznych (leków)”

 

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20 sierpnia 2018 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-375172-001.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

Ponadto informuję, że w dniu 24 sierpnia 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 162-370110.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

16 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

17 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - TED – pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 09 lipca 2018 roku

ZP / 08 / 18

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na:

Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków farmaceutycznych (leków)”

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, iż w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli następujący wykonawcy:

W zakresie Pakietu Nr 1:

 

Konsorcjum Firm:

1.URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

2.Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości 732.028,99 zł brutto oraz zaoferował możliwość realizacji dostaw w trybie „cito” w terminie do 12 godzin z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 2:

 

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości 128.878,78 zł brutto oraz zaoferował możliwość realizacji dostaw w trybie „cito” w terminie do 12 godzin z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 3:

 

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości 362.296,27 zł brutto oraz zaoferował możliwość realizacji dostaw w trybie „cito” w terminie do 12 godzin z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 4:

 

Konsorcjum Firm:

1.URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

2.Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości 32.499,79 zł brutto oraz zaoferował możliwości realizacji dostaw w trybie „cito” w terminie do 12 godzin z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 5:

 

LEK S.A.

ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości 187.976,61 zł brutto oraz zaoferował możliwość realizacji dostaw w trybie „cito” w terminie do 12 godzin z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 6:

 

Aspen Pharma Ireland Limited

One George’s Quality Plaza, Dablin 2, Irlandia

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości 86.827,68 zł brutto oraz nie zaoferował możliwość realizacji dostaw w trybie „cito” w terminie do 12 godzin z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 8:

 

Centrum Diabetologii Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzka 29B, 02-737 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości 12.117,60 zł brutto oraz zaoferował możliwość realizacji dostaw w trybie „cito” w terminie do 12 godzin z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 9:

 

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości 94.771,62 zł brutto oraz zaoferował możliwości realizacji dostaw w trybie „cito” w terminie do 12 godzin z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 10:

 

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości 17.997,60 zł brutto oraz zaoferował możliwości realizacji dostaw w trybie „cito” w terminie do 12 godzin z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 11:

 

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości 371.514,60 zł brutto oraz zaoferował możliwość realizacji dostaw w trybie „cito” w terminie do 12 godzin z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 12:

 

Konsorcjum Firm:

1.URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

2.Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości 90.491,69 zł brutto oraz zaoferował możliwości realizacji dostaw w trybie „cito” w terminie do 12 godzin z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 14:

Konsorcjum Firm:

1.URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

2.Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości 63.799,92 zł brutto oraz zaoferował możliwości realizacji dostaw w trybie „cito” w terminie do 12 godzin z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 15:

 

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości 6.512,40 zł brutto oraz zaoferował możliwość realizacji dostaw w trybie „cito” w terminie do 12 godzin z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 16:

 

Konsorcjum Firm:

1.URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

2.Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości 229.702,91 zł brutto oraz zaoferował możliwości realizacji dostaw w trybie „cito” w terminie do 12 godzin z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej SIWZ.

 

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

brali udział następujący wykonawcy:

 

 

Pakiet – Nr 1

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

Oferta odrzucona za niniejszego Pakietu.

Patrz zawiadomienie o odrzuceniu oferty.

2.

Konsorcjum Firm:

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Łączna cena ofertowa brutto

97,00

100,00

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

 

 

Pakiet – Nr 2

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

97,00

100,00

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

 

 

Pakiet – Nr 3

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Konsorcjum Firm:

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Łączna cena ofertowa brutto

92,68

95,68

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

2.

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

Łączna cena ofertowa brutto

97,00

100,00

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

 

 

Pakiet – Nr 4

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

71,33

74,33

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

2.

Konsorcjum Firm:

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Łączna cena ofertowa brutto

97,00

100,00

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

3.

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

Łączna cena ofertowa brutto

80,72

83,72

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

 

 

Pakiet – Nr 5

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

LEK S.A.

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

Łączna cena ofertowa brutto

97,00

100,00

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

 

 

Pakiet – Nr 6

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Aspen Pharma Ireland Limited

One George’s Quality Plaza

Dablin 2, Irlandia

Łączna cena ofertowa brutto

97,00

97,00

Termin dostawy w trybie „cito”

0,00

 

 

Pakiet – Nr 7

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 7

 

 

Pakiet – Nr 8

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

Łączna cena ofertowa brutto

93,87

96,87

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

2.

Centrum Diabetologii Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzka 29B

02-737 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

97,00

100,00

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

3.

Konsorcjum Firm:

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Łączna cena ofertowa brutto

94,01

97,01

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

 

 

Pakiet – Nr 9

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

97,00

100,00

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

 

 

Pakiet – Nr 10

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

97,00

100,00

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

2.

Konsorcjum Firm:

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Łączna cena ofertowa brutto

54,52

57,52

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

 

 

Pakiet – Nr 11

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

84,93

87,93

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

2.

Baxter Polska Sp.z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

97,00

100,00

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

 

 

Pakiet – Nr 12

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Konsorcjum Firm:

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Łączna cena ofertowa brutto

97,00

100,00

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

2.

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

Łączna cena ofertowa brutto

85,87

88,87

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

 

 

Pakiet – Nr 13

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 13

 

 

Pakiet – Nr 14

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

Łączna cena ofertowa brutto

85,78

88,78

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

2.

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Łączna cena ofertowa brutto

84,93

87,93

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

3.

Konsorcjum Firm:

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Łączna cena ofertowa brutto

97,00

100,00

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

4.

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

Łączna cena ofertowa brutto

84,27

87,27

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

 

 

Pakiet – Nr 15

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

Łączna cena ofertowa brutto

97,00

100,00

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

2.

Konsorcjum Firm:

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Łączna cena ofertowa brutto

96,99

99,99

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

 

 

Pakiet – Nr 16

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Konsorcjum Firm:

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Łączna cena ofertowa brutto

97,00

100,00

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

 

 

Pakiet – Nr 17

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Baxter Polska Sp.z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

97,00

100,00

Termin dostawy w trybie „cito”

3,00

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 17

 

 

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz odrzucono 1 ze złożonych ofert przetargowych (patrz zawiadomienie o odrzuceniu oferty).

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o wyniku postępowania”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

14 – Zawiadomienie o wyniku postępowania – pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 09 lipca 2018 roku

ZP / 08 / 18

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania przetargowego na:

Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków farmaceutycznych (leków)”

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopanem wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, iż wyżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione w zakresie Pakietów Nr 7, Nr 13 i Nr 17.

 

Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w zakresie Pakietów Nr 7 i Nr 13 jest art. 93, ust. 1 pkt 1 wyżej przywołanej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż w zakresie w/w Pakietów nie złożono żadnej oferty przetargowej.

Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w zakresie Pakietu Nr 17 jest art. 93, ust. 1 pkt 4 wyżej przywołanej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty w wysokości 30.780,00 zł brutto przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę w wysokości 19.504,80 zł brutto.

 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

15 – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 01 czerwca 2018 roku

ZP / 08 / 18

 

 

Wykonawcy ubiegający się

o niniejsze zamówienie publiczne

Wszyscy

 

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków farmaceutycznych (leków)”

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (w zakładce BIP/zamówienia publiczne) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i dostawy na „cito” oraz warunków płatności.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Informacja z otwarcia ofert”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

13 – Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 

 

 

 

 

Zakopane, dnia 19 maja 2018 roku

ZP / 08 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 maja 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 095-215924.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o przetargu TED pod nr 2018/S 095-215924 można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

12 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu w DUUE – pobierz

 

 

 

 

 

Zakopane, dnia 18 maja 2018 roku

ZP / 08 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 maja 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 094-213318.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o przetargu TED pod nr 2018/S 094-213318 można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

11 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu w DUUE – pobierz

 

 

 

 

 

Zakopane, dnia 17 maja 2018 roku

ZP / 08 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), postanawia wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów SIWZ, które stają się jej integralną częścią w zakresie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków farmaceutycznych (leków)” (znak: ZP / 08 / 18).

 

 

W wyniku dokonania modyfikacji, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (patrz zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej) zgodnie z poniższą modyfikacją zapisów SIWZ.

 

 

Obecnie termin składania ofert został wyznaczony na dzień 01 czerwca 2018 roku do godziny 12:00.

 

 

Szczegółową treść modyfikacji, zmian zapisów SIWZ nr 2 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

Ponadto zamawiający informuje, że zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17 maja 2018 roku, która to została przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-219713-001.

 

 

Szczegółową treść informacji o zmianach treści ogłoszenia przekazanej Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

9 – Modyfikacja SIWZ nr 2 – pobierz

10 – Informacja o zmianie treści ogłoszenia w DUUE – pobierz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 15 maja 2018 roku

ZP / 08 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, zamawiający w dniu 15 maja 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi oraz jednocześnie dokonał modyfikacji, zamian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 i ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z dokonaną modyfikacją zapisów SIWZ.

 

 

Obecnie termin składania ofert został wyznaczony na dzień 31 maja 2018 roku do godziny 12:00.

 

 

Szczegółową treść pytań, odpowiedzi i modyfikacji zapisów SIWZ nr 1 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

Ponadto zamawiający informuje, że zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15 maja 2018 roku, która to została przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-215984-001.

 

 

Szczegółową treść informacji o zmianach treści ogłoszenia przekazanej Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, zamawiający udostępnia wykonawcy nowy zmodyfikowany wzór ​​ formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word.

Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

6 – Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ nr 1 – pobierz

7 – Informacja o zmianie treści ogłoszenia w DUUE – pobierz

8 – Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 17 kwietnia 2018 roku

ZP / 08 / 18

 

SZPITAL POWIATOWY

im. dr Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem

 

ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

tel. (+48 18) 20–120–21, fax (+48 18) 20–153–51

e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

http://www.szpital-zakopane.pl

 

 

OGŁASZA

PRZETARG ​​ NIEOGRANICZONY

 

 ​​ ​​ ​​​​ 

na:

 

 

„Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków farmaceutycznych (leków)”

 

 

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12 kwietnia 2018 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-165454-001. Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

Ponadto informuję, że w dniu 17 kwietnia 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 074-163844. Szczegółową treść ogłoszenia TED pod nr 2018/S 074-163844 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, zamawiający udostępnia wykonawcy wzór oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załączniki nr 1, nr 3 i nr 4 do SIWZ) zapisane w edytowalnym formacie Word. Zamawiający zastrzega, iż dokumenty zapisane w edytowalnym formacie Word są to tylko i wyłącznie materiały pomocnicze i za ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca. Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony wykonawcy w formacie PDF.

 

Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ/ESPD należy je pobrać, ze strony internetowej zamawiającego (Załączniku nr 2 do SIWZ stanowi plik w formacie xml), który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

 

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1 – Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz

2 – Ogłoszenie o zamówieniu TED – pobierz

3 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

4 – Załączniki do SIWZ nr 1, 3 i 4 (Word) – pobierz

5 – Załącznik do SIWZ nr 2 JEDZ/ESPD (XML) – pobierz