Zakopane, dnia 10 sierpnia 2018 roku

ZP / 07 / 18

 

 

INFORMACJA

 

o zawarciu umów w postępowaniu przetargowym na:

Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 2”

 

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07 sierpnia 2018 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-357301-001.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

Ponadto informuję, że w dniu 10 sierpnia 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 153-350776.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

13 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

14 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - TED – pobierz

 

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

 

Zakopane, dnia 04 lipca 2018 roku

ZP / 07 / 18

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na:

Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 2”

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopanem wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ​​ w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 2 dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli następujący wykonawcy:

 

W zakresie Pakietu nr 1:

 

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 213.840,00 zł brutto, terminu gwarancji: 24 miesięcy oraz efektywności energetycznej: 0,832 kWh z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, ​​ a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 2:

 

eMtiM – Marek Mazurkiewicz

ul. A. Struga 85/5, 41-800 Zabrze

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 7.128,00 zł brutto oraz terminu gwarancji: 60 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 4:

 

Medim Sp. z o.o.

ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 41.688,76 zł brutto, terminu gwarancji: 24 miesięcy oraz efektywności energetycznej: … kWh z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, ​​ a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 5:

 

MEDLINE Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 58.721,82 zł brutto oraz terminu gwarancji: 50 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 6:

 

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 167.400,00 zł brutto oraz terminu gwarancji: 24 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 7:

 

Radiometer Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 55.905,00 zł brutto oraz terminu gwarancji: 36 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 9:

 

Walmed Sp. z o.o.

ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 2.998,00 zł brutto oraz terminu gwarancji: 36 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 10:

 

PROMED S.A.

ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości 13.392,00 zł brutto oraz terminu gwarancji: 24 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 13:

 

ABINOX – Piotr Szłapka

Kiełczewo, ul. Słoneczna 9B, 64-000 Kościan

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 11.627,28 zł brutto, terminu gwarancji: 60 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, ​​ a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

W zakresie Pakietu Nr 14:

 

Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMAR – Roman Marcianiak

ul. Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wlkp.

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 9.385,20 zł brutto, terminu gwarancji: 40 miesięcy, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego Pakietu, ​​ a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

 

W niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:

 

Pakiet – Nr 1

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Sułkowskiego 18a

85-655 Bydgoszcz

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

85,00

Termin gwarancji

25,00

Efektywność energetyczna

0,00

 

Pakiet – Nr 2

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

eMtiM – Marek Mazurkiewicz

ul. A. Struga 85/5

41-800 Zabrze

Łączna cena ofertowa brutto

50,00

90,00

Wielkość depozytu

40,00

2.

BOXMET MEDICAL Sp. z o.o.

Piskorzów 51

58-250 Pieszyce

Łączna cena ofertowa brutto

50,14

66,14

Wielkość depozytu

16,00

3.

Walmed Sp. z o.o.

ul. Ptaków Leśnych 73

05-500 Jastrzębie

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

84,00

Wielkość depozytu

24,00

 

Pakiet – Nr 3

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – nr 3

 

Pakiet – Nr 4

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Medim Sp. z o.o.

ul. Puławska 45B

05-500 Piaseczno

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

85,00

Termin gwarancji

25,00

Efektywność energetyczna

0,00

 

Pakiet – Nr 5

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

MEDLINE Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 17

65-410 Zielona Góra

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Wielkość depozytu

40,00

 

Pakiet – Nr 6

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Sułkowskiego 18a

85-655 Bydgoszcz

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Wielkość depozytu

40,00

 

Pakiet – Nr 7

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Radiometer Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 5/7

01-217 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

84,00

Wielkość depozytu

24,00

2.

Alpha Diagnostics Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 1

02-677 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

37,69

77,69

Wielkość depozytu

40,00

 

Pakiet – Nr 8

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – nr 8

 

Pakiet – Nr 9

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

PROMED S.A.

ul. Działkowa 56

02-234 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

12,43

39,10

Wielkość depozytu

26,67

2.

Walmed Sp. z o.o.

ul. Ptaków Leśnych 73

05-500 Jastrzębie

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Wielkość depozytu

40,00

 

Pakiet – Nr 10

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

PROMED S.A.

ul. Działkowa 56

02-234 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

86,67

Wielkość depozytu

26,67

2.

Walmed Sp. z o.o.

ul. Ptaków Leśnych 73

05-500 Jastrzębie

Łączna cena ofertowa brutto

40,58

80,58

Wielkość depozytu

40,00

3.

MEDLINE Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 17

65-410 Zielona Góra

Łączna cena ofertowa brutto

54,22

80,89

Wielkość depozytu

26,67

 

Pakiet – Nr 11

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – nr 11

 

Pakiet – Nr 12

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – nr 12

 

Pakiet – Nr 13

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

ABINOX – Piotr Szłapka

Kiełczewo, ul. Słoneczna 9B

64-000 Kościan

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Wielkość depozytu

40,00

2.

Firma Chrobok – Brunon Chrobok

ul. M.C. Skłodowskiej 2

41-947 Piekary Śląskie

Łączna cena ofertowa brutto

58,62

90,62

Wielkość depozytu

32,00

3.

Fabryka Armatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A.

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

53,83

85,83

Wielkość depozytu

32,00

 

Pakiet – Nr 14

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMAR – Roman Marcianiak

ul. Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wlkp.

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Wielkość depozytu

40,00

 

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o wyniku postępowania”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

11 – Zawiadomienie o wyniku postępowania – pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 04 lipca 2018 roku

ZP / 07 / 18

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o unieważnieniu postępowania przetargowego na:

Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 2”

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopanem wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) ​​ uprzejmie zawiadamia, iż wyżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione w zakresie Pakietów nr 3, nr 8, nr 11 i nr 12.

 

Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w zakresie Pakietów ​​ nr 3, nr 8, nr 11 i nr 12 jest art. 93, ust. 1 pkt 1 wyżej przywołanej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż w zakresie w/w Pakietów nie złożono żadnej oferty przetargowej.

 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

12 – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz

 

 

 

 

 

Zakopane, dnia 29 maja 2018 roku

ZP / 07 / 18

 

 

Wykonawcy ubiegający się

o niniejsze zamówienie publiczne

Wszyscy

 

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” – część 2”

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (w zakładce BIP/zamówienia publiczne) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu gwarancji, efektywności energetycznej (dotyczy Pakietów nr 1, 3, 4, 8, 11 i 12), terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. „Informacja z otwarcia ofert”.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

10 – Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 

 

 

 

 

Zakopane, dnia 16 maja 2018 roku

ZP / 07 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 maja 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 092-208716.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o przetargu TED pod nr 2018/S 092-208716 można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

9 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu w DUUE – pobierz

 

 

 

 

 

Zakopane, dnia 11 maja 2018 roku

ZP / 07 / 18

 

 

UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, zamawiający w dniu 11 maja 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi oraz jednocześnie dokonał modyfikacji, zamian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 i ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z dokonaną modyfikacją zapisów SIWZ.

 

 

Obecnie termin składania ofert został wyznaczony na dzień 29 maja 2018 roku do godziny 12:00.

 

 

Szczegółową treść pytań, odpowiedzi i modyfikacji zapisów SIWZ nr 1 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

Ponadto zamawiający informuje, że zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11 maja 2018 roku, która to została przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-210410-001.

 

 

Szczegółową treść informacji o zmianach treści ogłoszenia przekazanej Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej można pobrać poniżej w zakładce Załączniki.

 

 

Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, zamawiający udostępnia wykonawcy nowy zmodyfikowany wzór ​​ formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word.

Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

_________________________________________________

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

6 – Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ nr 1 – pobierz

7 – Informacja o zmianie treści ogłoszenia w DUUE – pobierz

8 – Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – pobierz

 

 

 

Zakopane, dnia 12 kwietnia 2018 roku

ZP / 07 / 18