Zakopane, dnia 09 lutego 2018 roku

ZP / 01 / 18

 

SZPITAL POWIATOWY

IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

W ZAKOPANEM

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej"

 

Uprzejmie informuję, że ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07 lutego 2018 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-061735-001.

Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

Uprzejmie informuję, że w dniu 09 lutego 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 028-060443.

Szczegółową treść ogłoszenia TED pod nr 2018/S 028-060443 można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, Zamawiający udostępnia Wykonawcom wzór oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załączniki Nr 1, 3 i 4 do SIWZ) zapisane w edytowalnym formacie Word.

Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ/ESPD należy je pobrać, ze strony internetowej Zamawiającego (Załączniku Nr 2 do SIWZ stanowi plik w formacie xml), który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

Zamawiający zastrzega, iż dokumenty zapisane w edytowalnym formacie Word są to tylko i wyłącznie materiały pomocnicze i za ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.

Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony Wykonawcy w formacie PDF.

                                                                                                                                       DYREKTOR

                                                                                                                                          Szpitala Powiatowego w Zakopanem

                                                                                                                                          mgr Regina Tokarz

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1 - Ogłoszenie o przetargu - pobierz

 

2 - Ogłoszenie o przetargu TED - pobierz

 

3 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

 

4 - Załączniki do SIWZ Nr 1, 3 i 4 (Word) - pobierz

 

5 - Załącznik do SIWZ Nr 2 JEDZ/ESPD (XML) - pobierz