Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Lekarz kierujący oddziałem:

dr n. med Marek Szpot - specjalista chorób wew. kardiolog

p.o. Pielegniarki oddziałowej:

Mgr Monika Marduła

Telefony wewnętrzne :
Centrala : ( 18 ) 20 120 21, ( 18 ) 20 160 15, ( 18 ) 20 160 16
Dyżurka lekarska : w. 340
Dyżurka pielęgniarek : w. 341
Ilosc lózek : 18
Lekarze pracujący w oddziale :
dr hab. Janusz Otfinowski
lek. Marek Zalewski
pozostały personel :
mgr rehabilitacji- 4
pielęgniarki - 20
psycholodzy - 3
dietetyk- 1

Zakres działania:

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów kardiologicznych po przebytych incydentach wieńcowych (ostry zespół wieńcowy, zawał mięśnia sercowego), zabiegach inwazyjnych w zakresie układu krążenia (PTCA, CABG, operacje zastawek serca i In.), w innych chorobach układu krążenia, w tym w niewydolności krążenia.

Rehabilitacja kardiologiczna jest integralną częścią postępowania medycznego w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego; wymagają jej zarówno chorzy poddani leczeniu zachowawczemu i interwencyjnemu:

  • po przebytym zawale mięśnia sercowego,
  • angioplastyce wieńcowej,
  • zabiegach kardiochirurgicznych,
  • zaostrzeniach niewydolności serca,
  • innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej w warunkach oddziału dziennego.

Informacje o Oddziale:

Baza diagnostyczno- lecznicza Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej pozwala na wykonanie nieinwazyjnych badań diagnostyki kardiologicznej w tym: EKG, 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera, testy wysiłkowe. Sala ćwiczeń wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt do prowadzenia nadzorowanego treningu ergometrycznego. Oddział został wyposażony w rowerki, stół do masażu, drabinki rehabilitacyjne, materace, zestaw do prób wysiłkowych, defibrylator.

Program rehabilitacji kardiologicznej obejmuje:

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa, lekarza rehabilitacji medycznej we współpracy z magistrem fizjoterapii. Schemat ustala się na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej, wyników innych nieinwazyjnych badań kardiologicznych oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Rehabilitacja kardiologiczna to przede wszystkim ćwiczenia fizyczne, których rodzaj, częstotliwość i intensywność dopasowane są do stanu zdrowia i możliwości pacjenta. Oprócz tego program rehabilitacji obejmuje fizykoterapię, masaż, zajęcia edukacyjne, relaksacyjne nadzór medyczny na każdym etapie rehabilitacji, konsultacje lekarskie, porady psychologiczne.

Comments are closed.