Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu

Szpital Powiatowy w Zakopanem realizuje projekt pod tytułem Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu,  finansowany z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.  Z funduszy europejskich otrzymaliśmy na jego realizację blisko 4 mln zł.

NR PROJEKTU: POWR.05.03.00-00-0017/15

NR UMOWY: POWR.05.03.00-00-0017/15-00

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w PPWSZ w Nowym Targu na kierunku pielęgniarstwa i zwiększenie liczby absolwentów.

Nasi partnerzy

-Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

-Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr. O. Sokołowskiego w Zakopanem

-Samodzieln Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

-Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł,    

                                      Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek Spółka Jawna.

Projekt realizujemy w partnerstwie z:

Podhalańską Państwową Wyższa Szkołą Zawodową w Nowym Targu

Grupa docelowa

Studenci pielęgniarstwa oraz uczelnia

Co chcemy osiągnąć?

216 osób uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki.

 

Nowy program rozwojowy na uczelni:

Zadanie 1 - Opracowanie programu rozwojowego

Etap I - Opracowanie programu rozwojowego zaplanowano na wrzesień 2016.

Zadanie 2 - Realizacja działań związanych z realizacją programu rozwojowego uczelni:

Etap I - Opracowanie i wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo. Opracowanie zaplanowano na 2016 rok.  Wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo zaplanowano na wrzesień 2017.

Etap II - Finansowanie zajęć dodatkowych, wykraczających poza standardowy program kształcenia zaplanowano na 2017,2018,2019 rok.

Etap III - Działania mające na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości zaplanowano od lipca 2017 roku.

Etap IV - Finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godzin zaplanowano od sierpnia 2018 roku.

Etap V - Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania zaplanowano od lipca 2017 roku.

 

Biuro projektu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ul.Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

pokój:430     tel: 182610726

 

Kierownik Projektu  - dr n med Maria Zięba                                           

       mail :    mariazieba@wp.pl

Koordynator Projektu  mgr Edyta Kita                                                     

      mail :    Edyta.Kita@ppwsz.edu.pl

Koordynator kierunku studiów Pielęgniarstwa  dr Stanisława Talaga      

      mail :    talagowa@interia.pl

Sekretariat:                                                                                              

      mail  :   urszula.potaczek@ppwsz.edu.pl

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE  - link

Comments are closed.