INTERNETOWY PORTAL PACJENTA

INTERNETOWY PORTAL PACJENTA

Poprzez system e-pacjent mogą Państwo umawiać wizyty w poradniach Szpitala Powiatowego w Zakopanem przez Internet.
Jeżeli już mają Państwo dane logowania, prosimy o użycie formularza logowania. W przeciwnym wypadku prosimy o kontakt celem uzyskania loginu i hasła, do odbioru których niezbędne będzie przedłożenie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.