Informacja w sprawie zmian organizacyjnych w zespołach ratownictwa medycznego