Praca

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
zatrudni:LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ
z możliwością uzyskania mieszkania służbowego

wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
18 20 153 51


LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE NEONATOLOGII w Oddziale Neonatologicznym (w tym pełnienie dyżurów medycznych)
z możliwością uzyskania mieszkania służbowego

na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej
wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
18 20 153 51 lub 18 20 120 21 wew. 278

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)


LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
w Oddziale Położnictwa i Ginekologii (w tym pełnienie dyżurów medycznych)

na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej

z możliwością uzyskania mieszkania służbowego

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu
18 20 153 51 lub 18 20 120 21 wew. 278

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)


Lekarza specjalistę psychiatrii

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu
18-20-153-51 lub 18-20-120-21 w. 300

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)


Lekarza Kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej

z możliwością uzyskania mieszkania służbowego

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu
18-20-153-51 lub 18-20-120-21 w. 300

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)


Pielęgniarkę posiadającą specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu
18-20-153-51 lub 18-20-120-21 w. 300

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)


Lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii

z możliwością uzyskania mieszkania służbowego

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu
18-20-153-51 lub 18-20-120-21 w. 300

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)