Podstawowe zabiegi reanimacyjne

Na podstawie wytycznych European Resuscitation Council 2005

lek med. Sylweriusz Kosiński


  1. zapewnij bezpieczeństwo własne i ofiary
  2. sprawdź, czy ofiara reaguje
 • ostrożnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj: "Czy dobrze się Pan/Pani czuje ?"
  3a. jeżeli ofiara reaguje:
 • pozostaw ofiarę w pozycji, w jakiej ją znalazłeś (pod warunkiem, że jest już bezpieczna)
 • oceń jej stan, ocenę powtarzaj regularnie
 • spróbuj dowiedzieć się, co się stało, sprowadź pomoc, jeśli uznasz, że jest potrzebna

  3b. jeżeli ofiara nie reaguje :
 • zawołaj o pomoc
 • odwróć ofiarę na wznak i udrożnij drogi oddechowe
 • usuń widoczne w jamie ustnej przedmioty
 • jeżeli podejrzewasz obrażenia szyi, staraj się unikać odchylania głowy


  4. utrzymując drożność dróg oddechowych obserwuj, słuchaj i wyczuj oddech ofiary
 • obserwuj ruchy klatki piersiowej
 • wysłuchaj szmeru oddechowego
 • wyczuj ruch powietrza na swoim policzku
 • zanim rozstrzygniesz, czy ofiara oddycha, prowadź ocenę przez minimum 10 sekund
 • jeżeli masz wątpliwości, traktuj oddech jako nieprawidłowy

  5a. jeżeli ofiara normalnie oddycha – więcej niż sporadyczne westchnienia
 • ułóż w pozycji bocznej bezpiecznej
 • sprawdź, czy nadal oddycha
 • ponów próbę wezwania pomocy
 • jeżeli ofiara pozostaje w pozycji bocznej przez dłużej niż 30 minut, to należy odwrócić ją na drugą stronę
  5b. jeżeli ofiara nie oddycha :
 • ponów próbę wezwania pomocy
 • jeżeli jesteś sam, pozostaw ofiarę i sprowadź pomoc osobiście
 • po powrocie rozpocznij uciśnięcia mostka
 • uklęknij z boku ofiary
 • ułóż dłoń na środku klatki piersiowej ofiary

 • ułóż na pierwszej dłoń drugiej ręki
 • zapleć palce obydwu dłoni i upewnij się, że ucisk nie będzie wywierany na żebra
 • nie uciskaj nadbrzusza, ani dolnego odcinka mostka
 • nachyl się nad ofiarą tak, aby przy wyprostowanych łokciach oś Twoich rąk ułożyła się pod katem prostym do klatki piersiowej ofiary
 • uciśnij mostek na głębokość 4-5 cm
 • po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk, aby mostek powrócił do wyjściowej pozycji, ale nie odrywaj rąk od klatki piersiowej
 • kontynuuj uciski z częstością około 100/minutę
 • faza uciśnięcia i zwolnienia ucisku powinna trwać tyle samo

  6a. połącz uciśnięcia mostka ze sztucznymi oddechami
 • po wykonaniu 30 uciśnięć ponownie udrożnij drogi oddechowe
 • zaciśnij miękkie części nosa ofiary pomiędzy palcem wskazującym i kciukiem dłoni ułożonej na czole
 • usta ofiary powinny pozostać otwarte przy stale podtrzymywanej żuchwie
 • weź normalny wdech

 • ułóż swoje usta szczelnie wokół ust ofiary
 • wdmuchnij spokojnie powietrze do ust chorego w ciągu 1
 • sekundy, obserwuj unoszenie się klatki piersiowej jak przy normalnym wdechu
 • utrzymując odchylenie głowy chorego i wysunięcie żuchwy, obróć głowę i obserwuj opadanie klatki piersiowej podczas wydechu
 • weź drugi normalny wdech i wdmuchnij powietrze do ust ofiary
 • jak najszybciej ułóż ponownie dłonie na klatce piersiowej ofiary i rozpocznij kolejną serię 30 uciśnięć
 • kontynuuj sekwencje uciśnięć i oddechów w stosunku 30:2
 • przerywaj tylko w sytuacji, gdy ofiara zaczyna normalnie oddychać
 • w żadnym innym przypadku nie przerywaj zabiegów
 • jeżeli masz trudności w uzyskaniu skutecznego wdechu:
 • skontroluj zawartość jamy ustnej ofiary i usuń wszelkie przeszkody
 • sprawdź, czy głowa jest wystarczająco odchylona, a żuchwa wysunięta
 • nie podejmuj więcej niż dwóch prób wykonania oddechu przed podjęciem uciśnięć mostka niedrożność dróg oddechowych następstwa nieprawidłowo wykonywanego sztucznego oddychania
  6b. uciskanie mostka bez sztucznych oddechów
 • jeżeli nie potrafisz lub nie chcesz prowadzić sztucznego oddychania dopuszczalne jest wykonywanie tylko uciśnięć mostka

  7. kontynuuj zabiegi do momentu aż:
 • pojawi się kwalifikowana pomoc
 • ofiara zacznie oddychać normalnie
 • wyczerpanie nie pozwoli Ci na dalsze czynności