Badania profilaktyczne

„Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad rozwojowych u płodu i dzieci oraz zmian nowotworowych u dorosłych gwarancją poprawy zdrowia wśród mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego” to tytuł projektu realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zakopanem dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Łączna wartość projektu wynosi 311.092 EUR, z czego kwota 264.428 EUR pokryta zostanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, zaś kwota 46.664 EUR z budżetu Powiatu Tatrzańskiego

Projekt realizowany był w terminie od marca 2007 do maja 2009 roku i obejmował realizację takich działań, jak:

  • zakup sprzętu specjalistycznego takiego, jak: ultrasonograf, ultrasonograf przenośny, echokardiograf, kolonoskop z procesorem obrazu, diatermię, myjkę do ednoskopów za łączną kwotę 210.553 EUR
  • realizację następujących badań profilaktycznych:
  1. program wczesnej nieinwazyjnej diagnostyki w kierunku wad rozwojowych u płodów
  2. program profilaktyki i wczesnego wykrywania wrodzonych wad serca u niemowląt
  3. program wczesnej wykrywalności wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt
  4. program wczesnej wykrywalności zmian nowotworowych jelita grubego
  5. program wczesnej wykrywalności zmian nowotworowych sutka
  • informację i promocję projektu.

Przejrzyj aktualne informacje związane z projektem...

Realizację projektu "Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad rozwojowych u płodu oraz zmian nowotworowych u dorosłych" zakończono w dniu 31.12.2009 r.