szkoła rodzenia

Położna:

Anna Kułach

Szkoła Rodzenia czynna jest w każdą środę od godz. 18.00
Budynek Szpitala, Dział Fizjoterapii (wejście od ul. Nowotarskiej)

tel. 797 181 644