anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarz kierujący oddziałem:
lek. Andrzej Szurmiak specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

p.o. Pielęgniarka oddziałowa mgr Barbara Kwak

 

  Telefony wewnętrzne :
 • Centrala : ( 18 ) 20 120 21, ( 18 ) 20 160 15, ( 18 ) 20 160 16
 • Kierujący Oddziałem: w. 110
 • Dyżurka lekarska: w. 110
 • Dyżurka pielęgniarek : w. 111
 • Ilość łóżek : 6
  Lekarze:
 • lek. Ewa Sławińska
 • lek. Kinga Kosińska
 • lek. Zofia Mazik
 • lek. Katarzyna Turzańska - rezydent
 • lek. Justyna Dybaś
 • lek. Dorota Petelicka-Zięba
 • lek. Jerzy Zaremba-Czereyski
 • lek. Kamila Głód - rezydent
  Pielęgniarki:
 • Pielegniarki - 23